O czym należy pamiętać biorąc rozwód?

Sprawy rozwodowe należą do wyjątkowo wymagających przypadków nie tylko w obszarze prawa rodzinnego. Zarówno od Klientów, jak i kancelarii adwokackich wymagają one cierpliwości i empatii. Przy tego typu sprawach nie wystarcza sama znajomość reguł i przepisów prawa przez adwokatów, od początku postępowania do jego końca trzeba pamiętać, że za formalnościami, dokumentami i sądami stoją konkretni ludzie, ich emocje i doświadczenia.

Rozpad małżeństwa zawsze jest sprawą wyjątkowo delikatną, mającą spory wpływ nie tylko na małżonków, ale zwłaszcza na ich wspólne dzieci. To właśnie z uwagi na szczególne okoliczności, rozwody udzielane są dopiero wtedy, gdy nie ma już żadnych szans na dalsze pożycie małżonków.

W momencie, gdy kancelaria prawna przyjmuje sprawę rozwodową, na wstępnym etapie porad prawnych i konsultacji, małżonkowie muszą odpowiedzieć na parę pytań:

 • Czy małżeństwo faktycznie się rozpadło?
 • Rozpad pożycia ocenia się pod kilkoma aspektami: psychicznym, gospodarczym i fizycznym.

 • Od jak dawna trwa ten stan?
 • Odpowiedź na to pytanie może zapobiec pochopnemu rozwodowi.

 • Czy wszystkie działania, mające na celu poprawę sytuacji w małżeństwie zostały już wykorzystane?
 • Trzeba mieć na uwadze, że kryzysy w małżeństwie są rzeczą powszechną, a rozwód jest jedynie ostatecznością, gdy zawodzą pozostałe rozwiązania (terapie, porady).

 • Czy zgodę na rozwód wyrażają oboje małżonkowie?
 • Rozpad małżeństwa wiąże się z wieloma formalnościami dotyczącymi m.in. wspólnego majątku, miejsca zamieszkania czy wspólnych dzieci. Obopólna zgoda znacznie ułatwia działania kancelarii prawnej i sądów oraz przyśpiesza całą sprawę.

Klienci chcący skorzystać z pomocy naszej kancelarii adwokackiej muszą jednak pamiętać o tym, że unieważnienie małżeństwa w świetle prawa nie zawsze jest możliwe. Przede wszystkim, szczególną uwagę poświęca się wspólnym, małoletnim dzieciom obojga małżonków. Związek nie może zostać prawnie unieważniony, jeśli w wyniku rozwiązania małżeństwa ucierpi dobro wspólnych małoletnich dzieci – takie orzeczenie zdobywa się na podstawie specjalistycznych badań i zeznań świadków. Rozwód nie jest również możliwy w przypadku, jeśli jego orzeczenie będzie sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Sprawy rozwodowe prowadzimy zazwyczaj dla Klientów z Gdańska i województwa pomorskiego, ale chętnie przyjmujemy sprawy z całego kraju. Nasza kancelaria adwokacka oferuje pomoc na wszystkich etapach prowadzenia sprawy. Wśród naszych usług znajdują się:

 • doradztwo w przygotowaniu pozwu i innych pism procesowych,
 • reprezentacja Klienta przed sądami i innymi instytucjami,
 • konsultacje, spotkania z adwokatem,
 • porady prawne.

Poprzez porady prawne i konsultacje dokładamy starań, by klienci naszej kancelarii adwokackiej na każdym etapie postępowania mieli jasny pogląd na sprawę. Przede wszystkim, rzeczą kluczową dla całego procesu jest prawidłowo sporządzony pozew.

Niezwykle istotne jest zawarcie w pozwie informacji o tym, czy zawiera on orzeczenie o winie jednego z małżonków czy nie. Jeśli Klient decyduje się na złożenie pozwu o rozwiązanie małżeństwa z orzeczeniem o winie, wymagane są dowody, popierające jego stanowisko.

Ponadto, należy pamiętać o przygotowaniu i dostarczeniu do kancelarii adwokackiej odpowiednich dokumentów i formalności zawierających:

 • dane sądu okręgowego, który ma rozpatrywać sprawę,
 • dane stron (małżonków),
 • skrócony odpis aktu małżeństwa i akty urodzenia wspólnych dzieci małoletnich,
 • zaświadczenie o dochodach.

Koszt złożenia pozwu o rozwód wynosi 600 zł. Można jednak ubiegać się o zwolnienie z kosztów sądowych. Po konsultacjach z kancelarią adwokacką taki wniosek powinien być poparty formularzem o stanie majątkowym, stanie rodzinnym, dochodach oraz podpisem osoby składającej pozew, niezależnie od tego, czy jest ona reprezentowana przez adwokata z kancelarii czy nie.