Oferta porad prawnych online obejmuje:

  • udzielanie porad prawnych

  • opracowywanie opinii prawnych

  • sporządzanie projektów umów, pism procesowych

  • przygotowywanie formularzy do: KRSu, GUSu, ZUSu, urzędów skarbowych

  • pomoc w rejestracji działalności gospodarczej, spółek, stowarzyszeń, fundacji.

–  FORMULARZ PORADY ON-LINE  –