Porady prawne

Prawo towarzyszy nam na co dzień – często nie zdajemy sobie sprawy z faktu, że niemal każda wykonywana przez nas czynność czy transakcja może mieć swoje skutki legislacyjne i jest uregulowana przez przepisy. Adwokat to osoba, która pomoże państwu odnaleźć się w gąszczu przepisów i udzieli porady prawnej, której wymaga konkretna sytuacja.

Małżeństwo, rodzina i rodzicielstwo

Jedną z najczęstszych przyczyn kontaktu Klienta z Kancelarią Adwokacką jest rozwód. Świadczymy porady prawne związane ze sprawami często delikatnymi dla byłych małżonków. Podpowiemy jakie są przesłanki separacji, kiedy można żądać podziału majątku czy eksmisji partnera. Zajmujemy się również doradztwem z zakresu spadków – wydziedziczenia, podziału masy spadkowej czy poświadczenia dziedziczenia. Pomagamy także w ustaleniu władzy rodzicielskiej czy świadczeń alimentacyjnych.

Sprawy karne

Dla wielu naszych Klientów Kancelaria Adwokacka to miejsce, w którym szukają pomocy w zrozumieniu przepisów i ich interpretacji. Dotyczy to często także spraw karnych i przestępstw. Wytłumaczymy jakie są warunki przedterminowego zwolnienia z odbycia kary czy zezwolenia na przerwę w jej wykonywaniu. Świadczymy porady prawne dla osób
pozbawionych wolności i reprezentujemy je przed sądami.

Biznes i odszkodowania

Swoją pomoc kierujemy również do spółek i przedsiębiorców. Podmioty te często szukają podpowiedzi adwokata w sprawach dotyczących odszkodowań czy sposobów na wyegzekwowanie długów. Nasza Kancelaria zajmuje się także w doradztwem dotyczącym zarządzania i własności nieruchomości czy przepisów budowlanych.

Jeśli nie znajdziecie Państwo interesującej Was porady – prosimy skorzystać z poniższego pola wyszukiwania. Jeśli nie znajdziecie jej na stronie – zapraszamy do skorzystania z formularza kontaktowego u dołu strony. Z chęcią odpowiemy na wszystkie pytania.

Kontakty z dzieckiem

Ustalenie kontaktów z dzieckiem Adwokat Dominika Fafińska radzi: Rodzice i ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. Kontakty z dzieckiem [...]

Władza rodzicielska

Ustalenie władzy rodzicielskiej Adwokat Dominika Fafińska radzi: Władza rodzicielska to ogół praw i obowiązków rodziców względem dziecka do czasu uzyskania przez dziecko pełnoletności. [...]

Jakie są przesłanki separacji?

,

Jakie są przesłanki separacji? Adwokat Dominika Fafińska radzi: Jeżeli pomiędzy stronami nastąpił zupełny rozkład pożycia można żądać orzeczenia przez sąd separacji. Kiedy nie można [...]

Jakie są przesłanki wydziedziczenia?

Jakie są przesłanki wydziedziczenia? Adwokat Dominika Fafińska radzi: Spadkodawca może w testamencie pozbawić zstępnych, małżonka i rodziców zachowku, jeżeli uprawniony do zachowku: Wbrew woli [...]

Przerwa w wykonaniu kary pozbawienia wolności

W jakich przypadkach sąd udzieli skazanemu przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności? Adwokat Dominika Fafińska radzi: Przesłankami, które umożliwiają złożenie wniosku o udzielenie [...]

Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności

Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności Adwokat Dominika Fafińska radzi: Kiedy sąd odroczy wykonanie kary pozbawienia wolności? Wniosek o odroczenie wykonania kary skazany lub [...]

Czy w sprawie o rozwód można żądać podziału majątku wspólnego małżonków?

Czy w sprawie o rozwód można żądać podziału majątku wspólnego małżonków? Adwokat Dominika Fafińska radzi: Podział majątku wspólnego może nastąpić w sprawie o [...]

Jakie koszty wiążą się z podziałem majątku?

Jakie koszty wiążą się z podziałem majątku? Adwokat Dominika Fafińska radzi: W przypadku sądowego podziału majątku sąd pobiera opłatę stałą w wysokości 1000 [...]

Ile czasu potrzeba do zasiedzenia nieruchomości?

Ile czasu potrzeba do zasiedzenia nieruchomości? Adwokat Dominika Fafińska radzi: Okres czasu potrzebny dla stwierdzenia zasiedzenia uzależniony jest od tego czy posiadacz nieruchomości, [...]

W jaki sposób złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku?

,

W jaki sposób złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku? Adwokat Dominika Fafińska radzi: Wskazać należy, że spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności [...]

Kiedy można żądać obniżenia lub podwyższenia alimentów?

,

Kiedy można żądać obniżenia lub podwyższenia alimentów? Adwokat Dominika Fafińska radzi: W razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku [...]

Jak określić wysokość alimentów?

,

Jak określić wysokość alimentów? Adwokat Dominika Fafińska radzi: Wysokość alimentów uzależniona jest od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. [...]

Jakie są przesłanki do rozwodu?

Jakie są przesłanki do rozwodu? Adwokat Dominika Fafińska radzi: Aby sąd orzekł pomiędzy stronami rozwód musi dojść do przekonania, że pomiędzy stronami nastąpił zupełny i [...]

Kiedy nie można orzec rozwodu?

Kiedy nie można orzec rozwodu? Adwokat Dominika Fafińska radzi: Mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli: Wskutek niego miałoby ucierpieć [...]

Eksmisja współmałżonka

,

Jakie są przesłanki separacji? Adwokat Dominika Fafińska radzi: W wyroku rozwodowym sąd orzeka o sposobie korzystania z mieszkania przez czas wspólnego zamieszkiwania w [...]

Jakich roszczeń odszkodowawczych może dochodzić poszkodowany?

, ,

Jakich roszczeń może dochodzić poszkodowany? Adwokat Dominika Fafińska radzi: zadośćuczynienie za doznaną krzywdę (uszkodzenie ciała, śmierć osoby bliskiej) odszkodowanie z tytułu leczenia, zakupu leków, [...]

Jakie zdarzenia powodują ustanie wspólności ustawowej pomiędzy małżonkami?

Jakie zdarzenia powodują ustanie wspólności ustawowej pomiędzy małżonkami? Adwokat Dominika Fafińska radzi: Podziału majątku dokonuje się w rezultacie ustania wspólności ustawowej, bowiem w [...]

Ile wynoszą koszty sądowe w sprawach o alimenty?

,

Ile wynoszą koszty sądowe w sprawach o alimenty? Adwokat Dominika Fafińska radzi: Strona dochodząca roszczeń alimentacyjnych oraz strona pozwana w sprawie o obniżenie [...]

Warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności

Kiedy skazany może starać się o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności? Adwokat Dominika Fafińska radzi: Skazany może zostać warunkowo [...]