Project Description

Czy w sprawie o rozwód można żądać podziału majątku wspólnego małżonków?

Adwokat Dominika Fafińska radzi:

Podział majątku wspólnego może nastąpić w sprawie o rozwód, ale pod pewnym warunkiem, jeżeli nie spowoduje zwłoki w postępowaniu. Z reguły z taką sytuacją mamy do czynienia, gdy pomiędzy małżonkami nie ma sporu co do składników majątku wspólnego, wartości tego majątku oraz sposobu podziału.

Zazwyczaj jednak kwestia podziału majątku rozstrzygana jest w postępowaniu odrębnym przed sądem rejonowym.

Gdańsk 19-03-2016