blank
Eksmisja współmałżonka

Udostępnij, wybierz swoją platformę!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on tumblr
Share on google
Share on linkedin
Share on reddit
Share on vk
Share on email

Jakie są przesłanki separacji?

Adwokat Dominika Fafińska radzi:

W wyroku rozwodowym sąd orzeka o sposobie korzystania z mieszkania przez czas wspólnego zamieszkiwania w nim przez małżonków. W wypadkach wyjątkowych, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może nakazać jego eksmisję na żądanie drugiego małżonka.

Eksmisja może zostać orzeczona tylko wtedy, gdy prawo do mieszkania należy do obojga małżonków albo do małżonka domagającego się eksmisji. Niedopuszczalne jest orzeczenie eksmisji małżonka uprawnionego do mieszkania, np. jego właściciela, przez małżonka, któremu nie przysługuje tytuł prawny do mieszkania. Jeżeli jednak współmałżonek dopuszcza się przemocy albo w inny sposób znęca się nad rodziną można go eksmitować w trybie przewidzianym przez Ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie albo Kodeks postępowania karnego.

Iława 02-03-2016

Więcej
Porad Prawnych

Zapytaj Prawnika

blank

Masz pytanie? Zadaj je nam. Odpowiemy maksymalnie szybko. Adwokat udzieli Państwu wszystkich potrzebnych na wstępie informacji i zaproponuje dalsze kroki. Na pytania zadane w godzinach naszej pracy odpowiadamy w przeciągu 30 minut.

W jaki sposób najlepiej się z nami kontaktować?

Jeśli macie Państwo pytanie natury prawnej, chcielibyście otrzymać poradę, analizę pisma lub umowy, czy zasięgnąć opinii adwokata zapraszamy do naszej Kancelarii na ul. IV Grobla 3, w Gdańsku. W tym celu prosimy zadzwonić pod nr. telefonu +48 58 526 59 80 lub skorzystać z możliwości umówienia porady prawnej na naszej stronie, klikając przycisk poniżej.

Jeśli natomiast nie macie możliwości przyjazdu do Kancelarii, przebywacie za granicą lub chcielibyście otrzymać poradę prawną w formie on-line. Po wypełnieniu formularza otrzymacie Państwo wiadomość email z szczegółową wyceną opracowania i odpowiedzi na przedstawione zagadnienie.

Wszystkich odpowiedzi, niezależnie czy w trakcie porady prawnej, w Kancelarii, czy on-line udziela Adwokat. Zapraszamy do kontaktu.