Project Description

Ile czasu potrzeba do zasiedzenia nieruchomości?

Adwokat Dominika Fafińska radzi:

Okres czasu potrzebny dla stwierdzenia zasiedzenia uzależniony jest od tego czy posiadacz nieruchomości, wnoszący o stwierdzenie zasiedzenia pozostawał w dobrej, czy w złej wierze. Dla zasiedzenia nieruchomości w dobrej wierze potrzeba lat 20, natomiast w złej wierze lat 30.

Wyjaśnić trzeba, że dobra wiara posiadacza ma miejsce wówczas, gdy posiadacz jest przekonany, że jest właścicielem rzeczy, a jego przekonanie jest usprawiedliwione obiektywnymi okolicznościami.

Brak dobrej wiary nie oznacza utraty możliwości zasiedzenia nieruchomości, a jedynie wydłuża okres czasu potrzebny do uzyskania zasiedzenia do lat 30.

Jeżeli podczas biegu zasiedzenia nastąpiło przeniesienie posiadania, obecny posiadacz może doliczyć do czasu, przez który sam posiada, czas posiadania swego poprzednika.

Gdańsk 23-03-2016