Project Description

Ile wynoszą koszty sądowe w sprawach o alimenty?

Adwokat Dominika Fafińska radzi:

Strona dochodząca roszczeń alimentacyjnych oraz strona pozwana w sprawie o obniżenie alimentów nie mają obowiązku uiszczania kosztów sądowych (art. 96 ust. 1 Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych).

Zwolnienie od kosztów sądowych z mocy prawa nie dotyczy strony pozwanej w sprawie o alimenty, ani zobowiązanego do alimentacji, który dochodzi obniżenia albo ustalenia wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego.

Jednak każda strona postępowania może domagać się zwolnienia od kosztów sądowych, jeżeli złoży oświadczenie, z którego wynika, że nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny

Gdańsk 17-03-2016