Project Description

Jak określić wysokość alimentów?

Adwokat Dominika Fafińska radzi:

Wysokość alimentów uzależniona jest od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

Usprawiedliwione potrzeby uprawnionego do alimentów polegają na zapewnieniu nie tylko podstawowych środków, jak wyżywienie, mieszkanie, odzież, środki czystości, leczenie, ale także na zaspokajaniu potrzeb kulturalnych oraz wykształcenia.

Zgodnie z utrwaloną w orzecznictwie sądowym zasadą dzieci mają prawo do równej stopy życiowej z rodzicami. Oznacza to, że niezależnie od tego czy dzieci żyją wspólnie z rodzicami, czy oddzielnie, rodzice mają obowiązek zapewnić im warunki materialne w jakich żyją sami. Nie dotyczy to jednak potrzeb będących przejawem zbytku.

Należy zaznaczyć, że obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dzieci małoletnich obejmuje nie tylko dostarczanie środków utrzymania, ale także wychowania. Wobec tego wykonanie obowiązku alimentacyjnego może polegać również na osobistych staraniach o utrzymanie lub wychowanie uprawnionego. W takim przypadku świadczenie alimentacyjne pozostałych zobowiązanych polega na pokrywania w całości lub w części kosztów utrzymania lub wychowania.

Natomiast górną granicę obowiązku alimentacyjnego wyznaczają zarobkowe i majątkowe możliwości zobowiązanego. Brane są tu pod uwagę nie tylko zarobki i dochody rzeczywiście uzyskiwane, lecz również te, które osoba zobowiązana może i powinna uzyskiwać przy dołożeniu należytej staranności i przestrzeganiu zasad prawidłowej gospodarki oraz stosownie do swych sił umysłowych i fizycznych.

Jeżeli nie wystarczają one na pokrycie wszystkich usprawiedliwionych potrzeb dziecka, można dochodzić uzupełnienia alimentów od zobowiązanych w dalszej kolejności np. dziadków.

Gdańsk 06-01-2016