Project Description

Jakich roszczeń może dochodzić poszkodowany?

Adwokat Dominika Fafińska radzi:

  • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę (uszkodzenie ciała, śmierć osoby bliskiej)

  • odszkodowanie z tytułu leczenia, zakupu leków, sprzętu rehabilitacyjnego, utraconych zarobków i innych korzyści

  • renta z tytułu niezdolności do pracy zarobkowej

  • renta z tytułu zwiększonych potrzeb związanych z koniecznością stałego lub długotrwałego leczenia, rehabilitacji, opieki osób trzecich

  • odszkodowanie z tytułu pogorszenia sytuacji życiowej po śmierci osoby najbliższej

  • odszkodowanie z tytułu zniszczonego mienia, zwrotu kosztów naprawy samochodu
  • renta dla najbliższych członków rodziny osoby zmarłej
Gdańsk 13-03-2016