Project Description

Jakie koszty wiążą się z podziałem majątku?

Adwokat Dominika Fafińska radzi:

W przypadku sądowego podziału majątku sąd pobiera opłatę stałą w wysokości 1000 zł. Jednak jeżeli małżonkowie przedstawią zgodny sposób podziału wówczas opłata wynosi 300 zł.

Natomiast za sporządzenie umowy o podział majątku wspólnego przed notariuszem wynagrodzenie notariusza wynosi (od wartości majątku):

  • do 3000 zł – 100 zł

  • powyżej 3000 zł do 10 000 zł – 100 zł + 3 proc. od nadwyżki powyżej 3000 zł

  • powyżej 10 000 zł do 30 000 zł – 310 zł + 2 proc. od nadwyżki powyżej 10 000 zł

  • powyżej 30 000 zł do 60 000 zł – 710 zł + 1 proc. od nadwyżki powyżej 30 000 zł

  • powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł – 1010 zł + 0,5 proc. od nadwyżki powyżej 60 000 zł
  • powyżej 1 000 000 zł – 5 710 zł + 0,25 proc. od nadwyżki ponad 1 000 000 zł, nie więcej jednak niż sześciokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce

Do taksy trzeba doliczyć VAT.

Iława 22-03-2016