Project Description

Jakie są przesłanki wydziedziczenia?

Adwokat Dominika Fafińska radzi:

Spadkodawca może w testamencie pozbawić zstępnych, małżonka i rodziców zachowku, jeżeli uprawniony do zachowku:

  • Wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego

  • Dopuścił się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci
  • Uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych

Przyczyna wydziedziczenia uprawnionego do zachowku powinna wynikać z treści testamentu. Ostrzegam przed odwoływaniem się wyłącznie do treści przepisu. Z treści testamentu musi wynikać, jaka konkretna okoliczność stała się przyczyną wydziedziczenia. Jeśli przyczyna wydziedziczenia nie będzie wynikała z treści testamentu, wydziedziczenie będzie bezskuteczne.

Jakie są skutki wydziedziczenia?

Skutkiem wydziedziczenia jest pozbawienie wydziedziczonego prawa do zachowku oraz nabycie prawa do zachowku przez dzieci wydziedziczonego zstępnego. Wydziedziczenie nie rozciąga się na zstępnych wydziedziczonego. W takim wypadku może się tak stać, że zachowek dla dalszych zstępnych będzie wyższy niż zachowek dla wydziedziczonego z uwagi na fakt, że udział spadkowy stanowiący podstawę do obliczania zachowku jest większy dla zstępnych małoletnich albo niezdolnych do pracy.

Spadkobierca testamentowy może bronić swych praw przed nieuzasadnionym uszczupleniem spadku żądaniem nadmiernego zachowku w drodze zarzutu w procesie z powództwa zstępnych wydziedziczonego o zachowek, albo w drodze odrębnego powództwa o ustalenie, że wydziedziczenie było bezpodstawne.

W przypadku innych pytań, bądź wątpliwości zapraszamy do kontaktu telefonicznego, bądź za pośrednictwem formularza na dole strony.

Gdańsk 19-04-2016