blank
Jakie zdarzenia powodują ustanie wspólności ustawowej pomiędzy małżonkami?

Udostępnij, wybierz swoją platformę!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on tumblr
Share on google
Share on linkedin
Share on reddit
Share on vk
Share on email

Jakie zdarzenia powodują ustanie wspólności ustawowej pomiędzy małżonkami?

Adwokat Dominika Fafińska radzi:

Podziału majątku dokonuje się w rezultacie ustania wspólności ustawowej, bowiem w czasie trwania wspólności ustawowej żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego. Nie może również rozporządzać ani zobowiązywać się do rozporządzania udziałem, który w razie ustania wspólności przypadnie mu w majątku wspólnym lub w poszczególnych przedmiotach należących do tego majątku.

Wspólność ustawowa ustaje zawsze, gdy ustaje małżeństwo na skutek takich zdarzeń jak:

  • Śmierć małżonka
  • Orzeczenie rozwodu
  • Unieważnienie małżeństwa

Poza tym wspólność ustaje także w czasie trwania małżeństwa w przypadku:

  • Orzeczenia separacji
  • Zawarcia umowy wprowadzającej rozdzielność majątkową
  • Orzeczenia sądu wprowadzającego rozdzielność majątkową
  • Ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków
  • Ogłoszenia upadłości jednego z małżonków

Podziału majątku można dokonać w drodze umowy lub na podstawie orzeczenia sądowego.

W przypadku umownego podziału majątku, gdy w jego skład wchodzi nieruchomość to taka umowa powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Poza tym wypadkiem umowa może być zawarta w dowolnej formie, jednak zalecam formę pisemną.

W przypadku sądowego podziału konieczne jest złożenie do sądu wniosku o podział majątku, w którym należy określić składniki majątku, które podlegają podziałowi. Jeżeli w skład majątku wchodzi nieruchomość należy dołączyć odpis z księgi wieczystej nieruchomości.

Gdańsk 23-03-2016

Więcej
Porad Prawnych

Zapytaj Prawnika

blank

Masz pytanie? Zadaj je nam. Odpowiemy maksymalnie szybko. Adwokat udzieli Państwu wszystkich potrzebnych na wstępie informacji i zaproponuje dalsze kroki. Na pytania zadane w godzinach naszej pracy odpowiadamy w przeciągu 30 minut.

W jaki sposób najlepiej się z nami kontaktować?

Jeśli macie Państwo pytanie natury prawnej, chcielibyście otrzymać poradę, analizę pisma lub umowy, czy zasięgnąć opinii adwokata zapraszamy do naszej Kancelarii na ul. IV Grobla 3, w Gdańsku. W tym celu prosimy zadzwonić pod nr. telefonu +48 58 526 59 80 lub skorzystać z możliwości umówienia porady prawnej na naszej stronie, klikając przycisk poniżej.

Jeśli natomiast nie macie możliwości przyjazdu do Kancelarii, przebywacie za granicą lub chcielibyście otrzymać poradę prawną w formie on-line. Po wypełnieniu formularza otrzymacie Państwo wiadomość email z szczegółową wyceną opracowania i odpowiedzi na przedstawione zagadnienie.

Wszystkich odpowiedzi, niezależnie czy w trakcie porady prawnej, w Kancelarii, czy on-line udziela Adwokat. Zapraszamy do kontaktu.