Project Description

Kiedy można żądać obniżenia lub podwyższenia alimentów?

Adwokat Dominika Fafińska radzi:

W razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.

 Zmiana okoliczności może powodować:

  • podwyższenia alimentów, gdy zwiększyły się usprawiedliwione potrzeby uprawnionego związane np. z dorastaniem lub zarobkowe i majątkowe możliwości zobowiązanego np. lepiej płatna praca

  • obniżenia alimentów, gdy zmniejszyły się usprawiedliwione potrzeby uprawnionego  lub zarobkowe i majątkowe możliwości zobowiązanego(np. utrata pracy)
  • uchylenia obowiązku alimentacyjnego, gdy uprawniony uzyska możliwość samodzielnego utrzymania się, bądź zobowiązany w skutek zdarzeń losowych utraci całkowicie możliwość osiągania jakichkolwiek dochodów
Iława 01-03-2016