Project Description

Ustalenie władzy rodzicielskiej

Adwokat Dominika Fafińska radzi:

Władza rodzicielska to ogół praw i obowiązków rodziców względem dziecka do czasu uzyskania przez dziecko pełnoletności.

Władza rodzicielska może jednak ustać wcześniej na skutek orzeczenia sądu o:

  • Pozbawieniu władzy rodzicielskiej

  • Zaprzeczeniu macierzyństwa lub ojcostwa

  • Ustaleniu bezskuteczności uznania ojcostwa

  • Uchyleniu wyroku ustalającego ojcostwo
  • Przysposobienia dziecka

Kiedy można pozbawić rodziców władzy rodzicielskiej?

Sąd pozbawi rodziców władzy rodzicielskiej, w razie wystąpienia jednej z trzech przesłanek:

  • Niemożności wykonywania władzy rodzicielskiej z powodu trwałej przeszkody

  • Nadużywania władzy rodzicielskiej
  • Rażącego zaniedbywania obowiązków względem dziecka

Podkreślić należy, że w razie ustania przyczyny, która była podstawą pozbawienia władzy rodzicielskiej, sąd może przywrócić władzę rodzicielską.

Gdańsk 17-05-2016