Adwokat w sprawie o odszkodowanie

Kancelaria Adwokacka oferuje Państwu profesjonalną obsługę w zakresie postępowań odszkodowawczych:

Odszkodowania

Zapewniamy reprezentację pokrzywdzonego w postępowaniu karnym w celu ustalenia sprawcy szkody. Przygotowujemy zgłoszenie szkody i reprezentujemy poszkodowanych w tzw. postępowaniu likwidacyjnym, prowadzonym przez zakłady ubezpieczeń, a następnie w postępowaniu sądowym we wszystkich instancjach, w tym również przed Sądem Najwyższym. Doświadczenie oraz wszechstronna znajomość praktyki orzeczniczej pozwala nam na skuteczne dochodzenie roszczeń w imieniu Klientów.

Dochodzimy roszczeń odszkodowawczych:

- za szkody poniesione w wyniku wypadków komunikacyjnych,
- z tytułu zniszczenia lub uszkodzenia mienia,
- z tytułu śmierci osoby bliskiej,
- z tytułu wypadków przy pracy,
- za szkody powstałe w wyniku błędów medycznych,
- z umów ubezpieczeń,
- wynikających z czynów niedozwolonych,
- innych zdarzeń losowych,
- z tytułu niewykonania lub nienależytego umów.
- z tytułu wadliwych lub niezgodnych z prawem decyzji lub orzeczeń organów państwowych