Prawo budowlane

Kancelaria oferuje pomoc prawną w sprawach z zakresu prawa budowlanego, w szczególności:

 - pomoc przy organizacji procesu budowlanego,
 - analiza stanu prawnego nieruchomości,
 - pomoc w legalizacji samowoli budowlanej,
 - przygotowywanie i opiniowanie umów o roboty budowlane,
 - pomoc prawna w uzyskiwaniu niezbędnych pozwoleń, uzgodnień i opinii,
 - reprezentowanie w sprawach o zapłatę wynagrodzenia z umowy o roboty budowlane, w tym na zasadzie odpowiedzialności solidarnej przeciwko inwestorom,
 - udzielanie porad prawnych i reprezentowanie w sprawach o roszczenia z rękojmi i gwarancji.

Kancelaria stale współpracuje z biegłymi z zakresu wyceny nieruchomości, inżynierami z zakresu budownictwa i geodezji oraz pośrednikami w obrocie nieruchomościami.