Prawo nieruchomości

Kancelaria zajmuje się sprawami z zakresu nieruchomści, w szczególności:

- analiza stanu prawnego nieruchomości,
- przygotowywanie i opiniowanie umów sprzedaży, zamiany, darowizny nieruchomości, w tym umów przedwstępnych,
- przygotowywanie i opiniowanie umów najmu, dzierżawy, użyczenia,
- pomoc w uzyskiwaniu niezbędnych zezwoleń administracyjnych,
- prowadzenie postępowań przed sądami wieczystoksięgowymi,
- reprezentowanie w spawach o zasiedzenie nieruchomości,
- reprezentowanie w sprawach o wydanie nieruchomości,
- reprezentowanie w sprawach o zniesienie współwłasności.