Prawo pracy

Kancelaria oferuje kompleksową pomoc prawną zarówno pracownikom, jak i pracodawcom.

Reprezentujemy pracowników w sporach z pracodawcami przed sądem pracy. Pomoc świadczona pracownikom obejmuje, w szczególności dochodzenie roszczeń o:

- zaległe wynagrodzenie,
- odszkodowanie lub zadośćuczynienie za nierówne traktowanie w zatrudnieniu lub mobbing, - wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych,
- ekwiwalent za niewykorzystany urlop,
- inne świadczenia pracownicze.

Oferta Kancelarii skierowana do pracodawców obejmuje zarówno doraźną pomoc prawną, jak i stałą obsługę prawną dotyczącą bieżącej działalności pracodawców.

W ramach profesjonalnej pomocy świadczonej pracodawcom:

- przygotowujemy i opiniujemy regulaminy, statuty, inne akty wewnętrzne obowiązujące u pracodawcy,
- sporządzamy dokumenty związane z zatrudnianiem lub zwalnianiem pracowników,
- przygotowujemy umowy o zakazie konkurencji, odpowiedzialności materialnej,
- sporządzamy umowy o pracę, cywilnoprawne umowy o zatrudnienie, kontrakty menadżerskie,
- prowadzimy szkolenia i wykłady dla pracodawców, związków zawodowych, wybranych grup pracowników (np. kadry kierowniczej),
- reprezentujemy Klientów przed sądami.