Prawo rodzinne

Kancelaria Adwokacka zajmuje się sprawami z zakresu prawa rodzinnego, w szczególności:

Rozwód – sprawy rozwodowe

DO LISTY USŁUG
Sprawy związane z rozpadem małżeństwa są postępowaniami szczególnymi, wymagającymi subtelnego podejścia, aby nie krzywdzić jego uczestników - przede wszystkim dzieci - a zarazem stanowczej i rzeczowej argumentacji niezbędnej dla zabezpieczenia interesów naszego Klienta. Kancelaria Adwokacka Dominiki Fafińskiej specjalizuje się w procesach rozwodowych i separacjach oraz ich nieuchronnych następstwach w postaci spraw o podział majątku i alimenty. Adwokat w sprawach o rozwód to osoba, która poza reprezentacją swojego Klienta przed Sądem jest też jego powiernikiem i doradcą. Zdajemy sobie również sprawę jak bardzo rozwód potrafi być stresujący, jak wiele rodzi pytań i jak odciska swoje piętno na wszystkich jego uczestnikach, przez co ciężko zachować zdrowy dystans i spokój niezbędny w ocenie sytuacji. Dlatego, aby ułatwić proces i odciążyć naszych Klientów, w trakcie całego postępowania rozwodowego pozostajemy do dyspozycji w godzinach naszej pracy i poza nimi.
Nasza specjalizacja pozwala nam udzielić naszym klientom natychmiastowych odpowiedzi i bardzo szybko podpowiedzieć rozwiązania i wyjścia z najtrudniejszych nawet sytuacji.

Nasza kancelaria oferuje pomoc dotyczącą:

Rozwód i separacja:

- rozwód bez orzekania o winie,
- rozwód z orzekaniem o winie,
- rozwód z obcokrajowcem,
- separacja,
- uznanie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej  wyroków rozwodowych sądów zagranicznych za skuteczne.

Małżeńskie sprawy majątkowe

- majątkowe umowy małżeńskie,
- zniesienie majątkowej wspólności małżeńskiej,
- podział majątku małżonków,
- zwrot wydatków lub nakładów na majątek wspólny lub osobisty,
- ustalenie nierównych udziałów we wspólnym majątku,
- pozbawienie małżonka samodzielnego zarządu wspólnym majątkiem,
- wyłączenie odpowiedzialności za zobowiązania współmałżonka.

Unieważnienie małżeństwa:

- reprezentacja w sprawach o unieważnienie małżeństwa

Władza rodzicielska

- przyznanie, pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej,
- zawieszenie władzy rodzicielskiej,
- porozumienia wychowawcze,
- ustalenie miejsca pobytu dziecka.

Alimenty

- alimenty na rzecz dziecka,
- alimenty na rzecz małżonka,
- powództwo o zaspokojenie potrzeb rodziny,
- zmiana wysokości alimentów,
- ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego,
- zwrot niesłusznie płaconych alimentów.

Kontakty z dziećmi

- uregulowanie kontaktów z dzieckiem,
- ograniczenie i zakazanie kontaktów z dzieckiem,
- zmiana postanowienia sądu opiekuńczego.

Pochodzenie dziecka

- uznanie dziecka,
- ustalenie lub zaprzeczenie macierzyństwa,
- ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa,
- zmiana nazwiska dziecka.

Adopcja, opieka i kuratela

- przysposobienie,
- całkowite lub częściowe ubezwłasnowolnienie,
- ustanowienie kuratora lub uchylenie kurateli,
- ustanowienie lub zwolnienie opiekuna.

W zakresie prawa rodzinnego udzielamy porad prawnych, sporządzamy projekty umów i porozumień wychowawczych, a także zapewniamy reprezentację przed sądami powszechnymi we wszystkich instancjach oraz pomoc w postępowaniu mediacyjnym.

Wpisy w dziale porady dotyczące prawa rodzinnego

PRZEJDŹ DO DZIAŁU PORAD