Wraz z Spółdzielnią Społeczną Kooperacja zapraszamy osoby starsze, niepełnosprawne, ubogie do korzystania z bezpłatnych porad prawnych, które będą w każdy Piątek, w godzinach: 10.00 -14.00 przy ul. Kościuszki 38 w Sopocie.

Porady obejmują między innymi takie zagadnienia jak:

Prawo cywilne:

 • Naruszenie dóbr osobistych
 • Zasiedzenie
 • Naruszenie posiadania
 • Odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy

Prawo karne:

 • Umorzenie postępowania
 • Dobrowolne podanie się karze
 • Naprawienie szkody
 • Warunkowe przedterminowe zwolnienie
 • Przerwa w karze

Prawo rodzinne:

 • Rozwód
 • Separacja
 • Podział majątku
 • Władza rodzicielska
 • Kontakty z dziećmi
 • Alimenty

Prawo spadkowe:

 • Nabycie spadku
 • Podział majątku spadkowego
 • Testament

Prawo pracy:

 • Podejmowanie zatrudnienia
 • Zwolnienia
 • Spory z pracodawcą

Prawo handlowe i gospodarcze:

 • Podejmowanie działalności gospodarczej
 • Zawieranie umów
 • Windykacji należności

Odszkodowania:

 • Dla poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych,
 • W wypadkach przy pracy i w gospodarstwie rolnym,
 • Za błędy medyczne
 • Za szkodę na osobie i mieniu powstałej z powodu czynów niedozwolonych