Wynagrodzenie adwokata

Oferujemy elastyczne sposoby rozliczenia wykonanych przez Adwokata usług

Wynagrodzenie za świadczone usługi uzgadniane jest indywidualnie z Klientem, a jego wysokość uzależniona jest od charakteru i skomplikowania sprawy, nakładu pracy adwokata oraz terminu jej wykonania. W zależności od potrzeb oraz możliwości Klienta proponujemy następujące sposoby wynagradzania:

STAWKA GODZINOWA:

Wynagrodzenie ustalane jest na podstawie iloczynu liczby przepracowanych godzin i umówionej stawki godzinowej. Stosowane jest głównie przy stałej obsłudze prawnej oraz w sprawach, gdy nie jest możliwe określenie z góry pełnego zakresu czynności.

Wynagrodzenie ryczałtowe:

Wynagrodzenie stanowi z góry określona kwota, w ramach której następuje realizacja zlecenia. Przy stałej obsłudze prawnej wynagrodzenie może być określone stawką miesięczną. Ten system wynagrodzenia proponowany jest przy stałej obsłudze prawnej oraz w przypadku prowadzenia postępowań sądowych.

Wynagrodzenie z premią za sukces:
Ten system wynagradzania jest możliwy w sprawach związanych z dochodzeniem wierzytelności pieniężnych oraz ich egzekwowaniem. Honorarium obejmuje  dodatkowe wynagrodzenie uzależnione od korzystnego dla Klienta rezultatu osiągniętego przez Kancelarię.

W relacjach z Klientami stosujemy jasne i przejrzyste zasady współpracy. Dlatego o wysokości wynagrodzenia, przewidywanych kosztach prowadzenia sprawy oraz opłatach sądowych informujemy już na pierwszym spotkaniu.
Wynagrodzenie Kancelarii Adwokackiej jest płatne z góry. Istnieje jednak możliwość rozłożenia go na raty.
Dla osób, które nie są w stanie ponieść kosztów wynagrodzenia adwokata bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i dla rodziny, istnieje możliwość złożenia wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych i wskazania we wniosku konkretnego adwokata z prośbą o wyznaczenie tej osoby do prowadzenia sprawy. W takim wypadku właściwa okręgowa rada adwokacka, w miarę możliwości i w porozumieniu z ze wskazanym adwokatem, wyznaczy do prowadzenia sprawy wskazanego przez stronę adwokata.

Pro bono

Kancelaria bierze udział w organizowanych przez Naczelną Radę Adwokacką akcjach bezpłatnych porad prawnych.